Moderní Komunikace a.s.

O nás

Holdingové seskupení členů moderní komunikace je největším poskytovatelem vysokorychlostního internetu, datových a hlasových služeb v lokalitě okresu Jičín. Jejich zákazníci ale přesahují i hranice Jičínska. Holdingové seskupení vzniklo spojením několika významných místních poskytovatelů bezdrátového připojení k internetu, přičemž jejích služeb dnes využívá již několik tisíc spokojených zákazníků.

V současnosti pod mateřskou společnost Moderní komunikace, a.s. patří přední lokální poskytovatelé internetu, a to společnosti NET2U s.r.o., Sluneční energie Český Ráj s.r.o. a ZELNET s.r.o. K datu 1. května 2012 došlo k zániku společností JEComputers, s.r.o., Universal Office s.r.o. a GOLDWARE, s.r.o., a to fúzí do nástupnické společnosti NET2U s.r.o. K tomuto datu rovněž vstoupila v platnost i smlouva o prodeji části podniku, kterou společnost NET2U s.r.o. koupila internetovou síť, do té doby provozovanou společností PC arena s.r.o.

Společnost NET2U s.r.o. k datu 1. dubna 2012 zakoupila prostřednictvím smlouvy o prodeji části podniku i internetovou síť pana Petra Vodičky v Novém Bydžově podnikajícím pod názvem Maxx net. K 1.6.2013 se dále stala součástí Moderní Komunikace a.s. společnost WifiNet s.r.o. . Všichni zákazníci těchto společností se tak stali zákazníky společnosti NET2U s.r.o. Důvodem spojení místních poskytovatelů internetu byla především snaha o další zkvalitňování poskytovaných služeb s ohledem na stále nutnější nasazování novějších a výkonnějších technologií, a to s důrazem na zachování konkurenčních cenových podmínek i v následujících letech.

Důraz je kladen nejen na technické zázemí, ale také na bezchybnou péči o zákazníka – od převedení požadavků a představ zákazníka pomocí technologie a nabízených služeb do reálu, až po řešení případných problémů.

Tým specialistů má dlouholeté zkušenosti s realizací sítí LAN i WAN, jejich dodávkou, instalací a následnou správou. Ke všem sítím, bez ohledu na jejich rozsah, patří v dnešní době i zajištění jejich bezpečnosti. V této oblasti společnost spolupracuje s předními světovými výrobci softwarových i hardwarových řešení.

Kromě bezdrátového připojení k internetu jsou poskytovány služby i prostřednictvím optických sítí, zatím však v lokalitách, kde je to technicky možné. Cílem je být jedničkou na trhu v poskytování internetu a dalších datových a hlasových služeb na Jičínsku a jeho okolí, a to nejen nasazenými špičkovými technologiemi.

Přesunout se na začátek