Nastavení v naší síti

NASTAVENÍ DNS SERVERŮ

Primární DNS server 77.78.88.88
Sekundární DNS server 109.123.201.11

NASTAVENÍ SMTP

SMTP server pro odchozí poštu v sítích Moderní komunikace má adresu smtp.internet.starnet.cz
Odesílání e-mailů probíhá bez ověření
Přesunout se na začátek